12.Århus : Kalender
Alle kategorierGruppen Mikro Mini Junior Troppen Klanen Vennerne Ledelsen
Dato NovemberDecemberJanuar
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7  Bestyrelsesmøde
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17Korpsrådsmøde
  
18Korpsrådsmøde
  
19   
20   
21   
22   
23   
24Juletur
  
25Juletur
  
26   
27   
28   
29   
30   
31   
©2005-2018 12.Århus Gruppe, DDS