12.Århus : Kalender
Alle kategorierGruppen Mikro Mini Junior Troppen Klanen Vennerne Ledelsen
Dato DecemberJanuarFebruar
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7 Bestyrelsesmøde
 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26  Grupperådsmøde / Generalforsamling
27   
28   
29   
30   
31   
©2005-2019 12.Århus Gruppe, DDS