12.Århus : Kalender
Alle kategorierGruppen Mikro Mini Junior Troppen Klanen Vennerne Ledelsen
Dato JuniJuliAugust
1 Sommerlejr
 
2 Sommerlejr
 
3 Sommerlejr
 
4 Sommerlejr
 
5 Sommerlejr
 
6 Sommerlejr
 
7   
8Pinselejr
  
9Pinselejr
  
10Pinselejr
  
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23Skt. Hans
  
24  Oprykningstur
25  Oprykningstur
26   
27   
28   
29Sommerlejr
  
30Sommerlejr
  
31   
©2005-2019 12.Århus Gruppe, DDS