12.Århus : Troppen (6-9 klasse)

Troppen i 12.Århus Gruppe.

Troppen er for de spejdere der går i 6.-9. klasse, og et antal voksne ledere, tropslederen (TL) og tropsassistenter (TA).

Som spejdere arbejder vi ud fra princippet om "learning by doing" der kort fortalt betyder at vi lærer de nye ting ved at gøre dem og ved at forsøge os frem. Denne metode er ligeså gammel som spejderbevægelsen, idet at spejdernes grundlægger Baden-Powell brugte denne metode på den første spejderlejr i 1907 på Brownsea Island i England.

Troppen i 12.Århus gruppe arbejder ud fra patruljesystemet, hvor hver patrulje har en jævnaldrende patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA). Princippet om "learning by doing" går igen i patruljesystemet hvor PL og PA lærer at lede og tage ansvar mens de står med ansvaret.

Som tropsleder eller assistent er vi til for at hjælpe og støtte patruljerne med at gennemføre deres planlagte aktiviteter. Vores rolle vil som oftest være inspirator, konfliktløser eller som praktisk hjælp.

I Det Danske Spejderkorps udvikles der løbende nyt arbejdsstof til brug i spejderarbejdet. For troppen hedder arbejdsstoffet "Den Blå Regnbue". Et af formålene i "Den Blå Regnbue" er at spejderne lærer at sætte mål og nå dem, samtidig med at der bliver skabt en sammenhæng imellem aktiviteterne. På den måde skabes der et forløb der består består af fire faser: ide, planlægning, gennemførelse og evaluering. Oftest vil et sådan forløb strække sig over et antal møder hvor der tilsidst er en afslutning med evaluering.

Kodeordene i "Den Blå Regnbue" er:

  • Friluftsliv
  • Praktisk kunnen
  • Venskab
  • Udvikling


Troppen i 12.Århus Gruppe består lige nu af to patruljer "Saturn" og "Neptun", en tropsleder og to tropsassistenter.

Vi har spejdermøde hver torsdag fra kl. 19.00 - 21.00 i lokalerne på Skovvangsvej. Den første torsdag i måneden har vi tropsmøde hvor begge patruljer er samlet, tropsmødet bruges primært på fælles aktiviteter på tværs af patruljerne. De øvrige torsdage er der patruljemøder, hvor patruljerne arbejder med hver deres aktiviteter.

©2005-2019 12.Århus Gruppe, DDS