12.Århus : Bliv spejder

Har du lyst til at blive spejder i 12. Århus?

Alle møderne er i lokalerne på Skovvangsvej 127-129.

Kontingentet betales 4 gange årligt, og er pr. 1/3-2017 på 365 kroner per kvartal.

For at sikre det bedst mulige spejderarbejde i gruppen, har vi maksimalt plads til 14 spejdere pr. klassetrin. Vi indfører venteliste på de årgange, hvor dette antal nås.

Afdelingerne

Du er velkommen til at kigge forbi når vi holder møde, eller kontakte gruppe- eller afdelingslederen for yderligere informationer.

Mikrospejder (0-1. klasse): Tirsdag 17.30-19.00
MIKL Kirsten Kristensen -- [Mail]4261 3464
Minispejder (2-3.klasse): Tirsdag 17.30-19.30
ML Darma Duus -- [Mail]4050 0577
Juniorspejder (4-5. klasse): Torsdag 18.00-20.00
JL Mia Thane Haugaard -- [Mail]26244079
Tropsspejder (6-9. klasse): Torsdag 19.00-21.00
TL Franz Knud Ejskjær -- [Mail]53 83 83 99
Klan Føniks (17-24 år): Torsdag 19.00-21.00
KL Ingrid Margrethe Ejskjær -- [Mail]4144 2928
8610 8061
5120 2450
KL Mia Thane Haugaard -- [Mail]26244079
Gruppeleder:
GL Christina Ena Skovgaard -- [Mail]2282 5416
GL Darma Duus -- [Mail]4050 0577

Indmeldelse

I 12. Aarhus Gruppe har vi tradition for, at eventuelle nye medlemmer er med til spejder nogle gange inden indmeldelse. Kom med, og snak med lederne inden i melder ind.
I nogen afdelinger har vi uheldigvis venteliste lige nu.

Indmeldelsesblanket

©2005-2019 12.Århus Gruppe, DDS